Handledning


Jag har lång erfarenhet av handledning och stöd för jämställdhetsintegrering av såväl verksamhet som projekt. Oavsett det handlar om att stödja, planera eller driva helheten axlar jag dessutom regelbundet rollen som process- eller projektledare. Jag arbetar även tillsammans med arbetsgivare i främjande och förebyggande insatser utifrån diskrimineringslagens krav.

  1. Stöd för jämställdhetsintegrerad verksamhet: att utforma och fördela service, tjänster och resurser från kvinnors och mäns, flickors och pojkars önskemål och behov är centralt för att förändra ojämställdhet. Men även för att öka kvalitén och effektiviteten i er verksamhet. Jag stöttar i hela eller delar av er process för att jämställdhetsintegrera verksamheten. Från kartläggning av nuläget och planering till genomförande och uppföljning. Läs mer om jämställdhetsintegrerad verksamhet på jämstall.nu
  2. Stöd i arbetsgivaransvaret för jämställdhet och anti-diskriminering: diskrimineringslagen ställer långtgående krav på arbetsgivare att förebygga och åtgärda diskriminering. Jag genomför delar av eller handleder ert arbete med planer, arbetsmiljökartläggningar och medarbetarundersökningar.
  3. Jämställdhetsintegrering av socialfondsprojekt: alla socialfondsprojekt ska jämställdhetsintegreras och perspektivet finnas med i analys, planering, genomförande och uppföljning. Oavsett var i processen ni befinner er bistår jag gärna med stöd och kunskap för att ni ska kunna säkra jämställdhetsintegreringen. I boken Dragkraft! finns en mängd exempel på hur andra projekt har arbetat.

Bland tidigare uppdragsgivare finns ESF-projekt, kommuner, ideella sektorn och statliga myndigheter.