Utvärdering


Ladder to heaven?

 

Att känna till nuläget är avgörande för att göra smarta val framåt. Kunskap om ojämställdhet och hur det ser ut i er organisation och verksamhet är en av de viktigaste resurserna som ni kan ge ert arbete. Om ni redan sjösatt olika insatser eller projekt har ni dessutom en guldgruva med erfarenheter att samla upp och lära mer av. Jag hjälper er med:

  • Kartläggning och rekommendationer: inför arbete med jämställdhetsintegrering, en specifik insats eller ett projekt
  • Utvärdering: av projekt och utvecklingsinsatser av olika slag

 

Läs mer om tidigare uppdrag här!