Exempel på uppdrag


Flera av mina uppdrag har handlat om att utvärdera projekt, samverkansmodeller, implementering av styrdokument och regionala utvecklingsbehov med fokus på jämställdhet och anti-diskriminering. Jag har kartlagt förutsättningar till jämställdhetsintegrering, gjort arbetsmiljöundersökningar och utrett tillämpning av föreskrifter för arbete med våld i nära relationer. Några exempel (flera av dessa finns under Böcker och rapporter):

  • Följeutvärdering av Malmö Stads arbete med Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering (2014-2017)
  • Nationell utredning av kommuner och landstings implementering av FN:s Kvinnokonvention på uppdrag av UN Women Sverige och Fredrika Bremer förbundet (2011-2012)
  • Granskning av jämlik och rättvis vård för Region Skåne (2010)
  • Följeutvärdering med fokus på jämställdhetsintegrering, ESF-projekt Matchning Södertörn (2010-2012)
  • Utredning och framtagande av samverkansmodell kring våld i nära relationer, Burlövs kommun (2010)
  • Nulägesanalys inför arbete med jämställdhetsintegrering, Kulturförvaltningen Halmstad (2013)