NORMVÄRK


Spel x 2

 

Ett spel om normer, delaktighet och bemötande

Ta avstamp i era egna värderingar och föreställningar och undersök vilka normer som formar er organisation och samhället runt omkring. NORMVÄRK kan spelas många gånger och lägger upp till normkritiska samtal där allas delaktighet är central. Spelet riktar sig till chefer och medarbetare inom företag, kommuner, landsting och andra organisationer. Det finns i en version som passar alla och i en version framtagen av och för skolans personal.

 

 

 

NORMVÄRK:

  • består av spelplan, 60 diskussionskort, sex spelpjäser, en tärning och instruktioner
  • är ett kunskapshöjande redskap för verksamhetsutveckling med värdegrund, jämställdhet och mångfald i fokus
  • kan med fördel användas som diskussionsunderlag vid arbetet med jämställdhetsplanen eller värdegrunden
  • medföljs såklart av instruktioner och tips – men önskar ni mer kunskap finns en utbildning i normkritik speciellt framtagen för er som spelar NORMVÄRK

Tips! Flera kunder har valt att ge NORMVÄRK en skräddarsydd kostym – med egna bilder och logga. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

Normvärk utvecklades 2013-2014 av EQO – Equal opportunities AB genom en satsning av och för skolpersonal, tillsammans med Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse. Spelet bygger vidare på olika välbeprövade koncept för värderingsövningar och diskussionsspel. Normvärk tillhandahålls idag av mig, men har fortfarande ett eget skyltfönster på normvärk.se.

 

 

 


 

Övrigt metodmaterial

Jag har utvecklat en stor mängd metodmaterial för arbete med jämställdhet, mångfald och normkritik. Under min tid på EQO tog vi även fram:

  • Metoden och utbildningskonceptet EQOsystemet – normkritiska aktiviteter för jämställdhet och lika rättigheter: med färdiga workshoppar bestående av föreläsningar, power-points och övningar, filmer och brädspelet NORMVÄRK samt handledarstöd för genomförandet.
  • Till EQOsystemet finns även ett självstudiematerial och en handledar- och kick off utbildning.