NORMVÄRK


Ett spel om normer, delaktighet och bemötande

Ta avstamp i era egna värderingar och föreställningar och undersök vilka normer som formar er organisation och samhället runt omkring. NORMVÄRK kan spelas många gånger och lägger upp till normkritiska samtal där allas delaktighet är central. Spelet riktar sig till chefer och medarbetare inom företag, kommuner, landsting och andra organisationer. Det finns i en version som passar alla och i en version framtagen av och för skolans personal.

NORMVÄRK:

  • består av spelplan, 60 diskussionskort, sex spelpjäser, en tärning och instruktioner
  • är ett kunskapshöjande redskap för verksamhetsutveckling med värdegrund, jämställdhet och inkludering i fokus
  • kan med fördel användas som diskussionsunderlag vid ert förebyggande arbete mot diskriminering
  • passar 3-6 spelare och tar ca 1-2 timmar/spelpass

Tips! Flera kunder har valt att ge NORMVÄRK en skräddarsydd kostym – med egna bilder och logga. Kontakta mig så berättar jag mer.

Normvärk utvecklades 2013-2014 av EQO – Equal opportunities AB genom en satsning av och för skolpersonal, tillsammans med Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse. Spelet bygger vidare på olika välbeprövade koncept för värderingsövningar och diskussionsspel.

Ladda ner information om Normvärk