Böcker och rapporter


Några exempel på böcker, rapporter och dokumentationer som jag har tagit fram:

 

Alltid mål i sikte

Ladda ner!

Alltid mål i sikte. Om internationella Kvinnoföreningen i Malmö och genusdriven social innovation i praktiken, IKF i Malmö (2015)

IKF i Malmö har under många år drivit och samordnat satsningar för att öka företagandet, självförsörjningen och inflytandet för kvinnor med utländsk bakgrund. Jag fick det spännande uppdraget att samla upp arbetet, leta efter framgångsfaktorer och exempel på hur de ägnat sig åt genusdriven social innovation i praktiken. Resultatet blev Alltid mål i sikte! – en bok som fått stor spridning i landet.

 

 

 

Uppdrag Jämställdhet

Beställ!

Uppdrag:Jämställdhet – redskap för aktivt förändringsarbete, Hanna Glans, Liber (2008)

Det här är min bok om att arbeta kunskapsdrivet och systematiskt med jämställdhet. Uppdrag: Jämställdhet är både en introduktion till området och ett kartläggningsverktyg för att ta ett helhetsgrepp om den egna organisationen.

 

 

 

 

 

Dragkraft

Ladda ner!

Dragkraft! Om jämställdhetsintegrering och ESF Jämt, Länsstyrelsen i Örebro län (2011)

Länsstyrelserna drev under 2009–2012 ESF Jämt för att stötta socialfondsprojekt i arbetet med jämställdhetsintegrering. Under min tid på EQO fick vi uppdraget att skriva en bok och göra en film om de många bra exemplen från ESF Jämt.

Den engelska versionen av boken, Momentum!, finns här.

Filmerna går att se på YouTube.

 

 

 

 

Ladda ner!

Going Abroad – the Success Story. A documentation of a project connecting women’s business potential across borders, Winnet Skåne (2014)

During nearly three intense years, the Going Abroad project gave 300 female entrepreneurs from the South Baltic region the exciting opportunity to meet, share ideas and experiences, to support each other and together form teams for collaboration and successful businesses – across the borders. I helped Winnet Skåne to summarise the work in this final report.

 

 

 

 

Ladda ner!

Sverige+Kvinnokonventionen=sant? En rapport om Kvinnokonventionens ställning i kommuner och landsting (2012)

På uppdrag av UN Women Sverige och Fredrika Bremer förbundet gjorde jag, tillsammans med Bettina Rother, den första utredningen någonsin av hur Sveriges kommuner och landsting förhåller sig till FN:s internationella jämställdhetsdokument Kvinnokonventionen. Ett otroligt spännande arbete som visar att det finns mycket kvar att göra.

 

 

 

 

Ringar på vattnet - Mentorskap förändrar

Ladda ner!

Ringar på vattnet – mentorskap förändrar! Guide för nya och etablerade mentorer, IKF i Malmö (2012)

När människors förmågor och erfarenheter kommer till sin rätt skapas nya möjligheter – företag, organisationer och samhälle utvecklas. De inspirerande exemplen från IKF i Malmös många mentorsatsningar finns samlade i den här guiden – varvade med checklistor, goda råd och reflektioner om mentorskap, mångfald och jämställdhet.

 

 

 

 

Bära slang

Ladda ner!

Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete i räddningstjänsten, Räddningsverket (2007)

Hur stod det egentligen till med jämställdheten inom räddningstjänsten? Tillsammans med Bettina Rother undersökte jag hur räddningstjänster över hela landet förhöll sig till frågorna och skrev på uppdrag av Räddningsverket (nu MSB) den första boken i sitt slag om jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten. 2007 utkom boken med samlade erfarenheter och tips på fortsatt arbete. På detta följde föreläsningar, artiklar och tv-inslag – i och utanför Sverige.

 

 

 

 

Fri tid på lika vilkor

Ladda ner!

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor och pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom kulturförvaltningen Halmstad (2013)

Inför uppstarten av arbetet med jämställdhetsintegrering gjorde jag en nulägesanalys av förvaltningen. Rapporten blev ett avstamp för jämställdhetsanalyser och utarbetandet av en handlingsplan och strategi för jämställdhet.

 

 

 

 

 

Fatta Jämställdhet

Ladda ner!

Fatta jämställdhet! Konferensdokumentation (2015)

September 2015: ett sjuttiotal personer hade samlats i Moriska Paviljongen i Malmö för att delta i Winnet Skånes konferens om jämställd regional utveckling. Med avstamp i det aktuella jämställdhetsläget var siktet inställt på att under dagen vaska fram nya utmaningar, behov och möjligheter för ett jämställt Skåne. Jag hade i uppdrag att sammanställa dagen, de många inspelen, tipsen och uppmaningarna från såväl de inspirerande talarna som den engagerade publiken.

 

 

 

 

Affärsnytta med mångfald

Ladda ner!

Diversity Management idag – affärsnytta med mångfald. Strategier för att leda och hantera olikheter och likheter, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (2010)

Handelskammaren ville ge ett praktiskt bidrag till mångfaldsarbete bland de många medlemsföretagen och andra intresserade. Jag skrev därför en rapport för att vägleda och inspirera.