Kunder


Jag har haft förmånen att arbeta med en mängd spännande uppdragsgivare.

Här finns en del av dem:

Uppsala kommun, Burlövs kommun, GFK, Winnet Skåne, ABF Malmö, Forsmark Kraftgrupp AB, Winnet Kalmar, Fredrika Bremerförbundet, Malmö Stadsteater, Näringsliv Skåne, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, UN Women Sverige, ICA, Eskilstuna kommun, Svalövs kommun, Räddningstjänsten Halmstad, Lunds universitet, Halmstad kommun, Winnet Sverige, Räddningstjänsten Syd, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, Hyresgästföreningen, Österåkers kommun, Apelrydsskolan, Stiftskansliet Luleå, LKAB, SISU, Länsstyrelsen i Örebro län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Malmö Opera, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö Högskola, Försvarsmakten, Akzo Nobel, Ljungby kommun, Hässleholms kommun, Tegle Jansson & Partners AB, Malmö NyföretagarCenter, Dryaderna, Nacka kommun, Storstockholms brandförsvarsförbund, Södra Roslagens brandförsvarsförbund, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Räddningsverket, Örebro räddningstjänst, Jämkomp AB, Länsstyrelsen i Gotlands län, Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse, Kulturförvaltningen Halmstad, Laholms kommun m.fl.