Utbildning


 

Jag föreläser och utbildar ofta om jämställdhet, normkritik och antidiskriminering. Jag har även uppdrag som moderator och arrangerar hela eller delar av konferenser – i nära samarbete med mina kunder. Några exempel på teman:

  • Jämställdhet: vad, varför, hur? Om historik, genusteori, politik och jämställdhetsintegrering.
  • NORMVÄRK – spelledarutbildning: kunskapspass om diskriminering förr och idag och introduktion till ett normkritiskt arbete för jämställdhet och lika rättigheter genom brädspelet NORMVÄRK.
  • Normkritik och intersektionalitet: om makt, skilda villkor och diskriminering – och arbete för jämställdhet och lika rättigheter.

 

Almedalen 2012, presentation av arbetet om Kvinnokonventionen

Almedalen 2012, seminarium om Kvinnokonventionen

Utbildning för Kulturförvaltningen Halmstad

Heldagsutbildning om jämställdhet för ett hundratal medarbetare och chefer

 

 

NORMVÄRK, chefer på spelledarutbildning

NORMVÄRK, chefer på spelledarutbildning